میکروکتاب از دولت عشق (نوشتاری)

قدرت فوق‌العاده عشق در زندگی

The prospering power of love
نویسنده: کاترین پاندر
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت