میکروکتاب برتری ناعادلانه (نوشتاری)

قدرت دانش مالی می‌تواند شما را ثروتمند کند

Unfair Advantage
نویسنده: رابرت کیوساکی
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت