میکروکتاب نقطه بحران (نوشتاری)

۲۱ راز موفقیت در لحظه‌های بحرانی

Crunch Point
نویسنده: برایان تریسی
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت