میکروکتاب چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند (نوشتاری)

چطور بدترین دشمن خود نباشیم

Why Good People Do Bad Things
نویسنده: دبی فورد
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۱۵ دقیقه