میکروکتاب چهار میثاق (صوتی)

راهنمایی کامل برای رسیدن به آزادی، عشق و سعادت در زندگی

The Four Agreements
نویسنده: دون میگوئل روئیز
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۳۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی