میکروکتاب از رختخواب تا میز مدیریت

نکات مهم سبک‌ زندگی برای پیشرفت

From the Bedroom to the Boardroom
نویسنده: تیم بین
سبکتو
۴۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه