میکروکتاب نوآوران (نوشتاری)

چگونه افراد خلاق دنیا را تغییر می‌دهند

Originals
نویسنده: آدام گرانت
سبکتو
دسته: کسب و کار
۶۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه