نانوکتاب بخور، بخواب و حرکت کن

نقش تغییرات کوچک در ساختن تغییرات بزرگ

Eat, Move, Sleep
نویسنده: تام راث
دادبه دادمهر
۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها