نانوکتاب برتری

چرا سلامت سازمانی تمام قسمت‌های یک تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

Advantage
نویسنده: پاتریک لانچیونی
دادبه دادمهر
۲۶ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها