نانوکتاب بیدارشو و برخیز

سرگذشت کارآفرینانی که پس از دانشگاه، کسب و کار خود را راه‌اندازی کرده‌اند

Arise Awake
نویسنده: راشمی بانزال
دادبه دادمهر
۲۶ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها