نانوکتاب ۱۰ درصد بیشتر خوشحال‌ باش

چگونه ندای درونم را مهار کردم، استرسم را کاهش دادم و به خودباوری رسیدم

Ten Percent Happier
نویسنده: دن هریس
مهدی افشاریان
۲۶ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها