نانوکتاب رسیدن به غیرممکن‌ها

با ذهنیت آپولو، به تمام اهداف خود دست پیدا کنید

Shoot for the moon
نویسنده: ریچارد وایزمن
دادبه دادمهر
۳۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها