نانوکتاب شجاعت ناتمام

راحت‌طلبی را کنار بگذارید و زندگی‌تان را هدفمند کنید

Imperfect courage
نویسنده: جسیکا هانیگر
دادبه دادمهر
۳۲ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها