نانوکتاب عادت بساز، عادت ترک کن

چرا عادت داریم بعضی کارها را انجام دهیم

Making habits breaking habits
نویسنده: جرمی دین
دادبه دادمهر
۱۶ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها