نانوکتاب چهار

دی.ان.ای پنهانِ آمازون، اپل، فیسبوک و گوگل

The four
نویسنده: اسکات گالووی
دادبه دادمهر
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها