نانوکتاب چگونه خوش‌شانس باشیم

با استفاده از دانش شانس، مسیر زندگی‌تان را تغییر دهید

How luck happens
نویسنده: جنیس کاپلان
دادبه دادمهر
۲۳ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها