نانوکتاب کتابی کوچک برای تغییرات بزرگ

راهکاری برای حذف عادت‌های بد بدون سختی

The Little Book of Big Changes
نویسنده: امی جانسون
دادبه دادمهر
۲۳ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها