نانوکتاب ۱۰ قانون برای ایجاد اعتماد

اعتمادی ایجاد کنید که یک کسب‌وکار را حرفه‌ای می‌کند

10 Laws of Trust
نویسنده: جوئل پترسون
دادبه دادمهر
۲۷ دقیقه

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها