نانوکتاب ۲۱ روز تا ایده بزرگ

ایجاد طرح‌های تجاری موفق

21 Days to a big idea
نویسنده: برایان ماتیمور
دادبه دادمهر
۲۴ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها