نانوکتاب کسب‌وکارت رو بپز

درس‌هایی از عاشقان غذا که شوق‌شان را به حرفه تبدیل کردند

Cooking up a business
نویسنده: راشل هافستر
علی غفاری مرندی
۲۱ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها