نانوکتاب گسترش پیدا کنید

نقشه‌راهی برای رشد شرکت عالی

Do scale
نویسنده: لز مک کیون
دادبه دادمهر
۳۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها