خانومانه؛ چرا به عنوان یک خانم به استقلال مالی نیاز داریم؟

شیوا جلوه / 28-3-1397

در مسیر زندگی خانم‌ها اتفاقات و موانع زیادی از انگیزه آنان برای مستقل شدن کم می‌کند. در این قسمت از خانومانه، با سبکتو همراه باشید تا از 5 علت نیاز به استقلال مالی و مزایای چنین سبک زندگی برای خانم‌ها صحبت کنیم.

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها