چرا کارهای ساده تبدیل به کارهای سخت می شود؟

محمدامین ساجدی / 28-3-1397

معمولا برای همه ما پیش آمده است که کاری را می خواستیم انجام دهیم اما آنقدر در ذهن ما بزرگ و سخت بوده که تبدیل به یک غول شده و هر لحظه انجام آن سخت تر شده است. اما چرا این اتفاق می افتد؟ چه طور باید از پس کارهای سخت برآییم؟ چرا کارهای ساده تبدیل به کارهای سخت و پیچیده می شوند؟

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها