کار کوچکی که به کنترل امورمالی کمک می‌کند

مرتضی حسین اهلو / 28-3-1397

در سال گذشته، می‌خواستم یک کتاب بنویسم اما واقعا در ذهنم کار خیلی سختی بود نمی‌دانم چرا! من که به راحتی یک مطلب بلند برای وبلاگ می‌نویسم پس قطعا حداقل یک فصل کتاب را هم می‌توانم بنویسم بنابراین با موضوع کارهای کوچکی که به امور مالی ما کمک می‌کند شروع کردم و اولین موضوع آن پس انداز است

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها