۳ ویژگی که نشان می‌دهد شما آماده کارآفرین شدن هستید

مرتضی حسین اهلو / 28-3-1397

زیاد شنیدیم که می‌گویند که کسی با یک فعالیت اقتصادی ساده یک شبه موفق و پولدار شد! می‌گویند او کارآفرین نبود فقط فهمید که کدام نهاد به چه چیزی نیاز دارد رفت و قرارداد بست! اما همه ما می‌دانیم یک شبه ره صد ساله رفتن یک تفکر اشتباه هست و کسانی این جور داستان ها را ساختن که حتی در زندگی یک فعالیت اقتصادی انجام ندادند

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها