میکروکتاب قانون جذابیت (نوشتاری)

درس‌هایی از آبراهام برای زندگی بهتر

The Law of Attraction
نویسنده: استر هیکس
جری هیکس
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت