میکروکتاب جرات داشته باش (نوشتاری)

روش‌هایی برای افزایش اعتماد‌به‌نفس

Oser: therapie de la confiance
نویسنده: فردریک فانژه
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت و ۵۰ دقیقه