میکروکتاب دوازده (نوشتاری)

ویژگی‌های یک مدیریت عالی

12: The Elements of Great Managing
نویسنده: راد واگنر
جیمز هارتر
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۶ ساعت