میکروکتاب چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ (نوشتاری)

راهنمای کاملی برای خانم‌ها برای داشتن روابط موفق

Why Men Love Bitches
نویسنده: شری آرگو
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه