میکروکتاب عادت‌های اتمی (صوتی)

یک راه ساده و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و شکستن عادت‌های بد

Atomic Habits
نویسنده: جیمز کلیر
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۳۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی