میکروکتاب نوآوران (صوتی)

چگونه افراد خلاق دنیا را تغییر می‌دهند

Originals
نویسنده: آدام گرانت
راوی: آرمان شاهچراغی
دسته: کسب و کار
۲ ساعت و ۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی