میکروکتاب آماده برای هرکاری (نوشتاری)

۵۲ راهکار کاربردی برای افزایش بهره‌وری در زندگی شخصی و کار

Ready for Anything
نویسنده: دیوید آلن
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه