میکروکتاب از دلت مایه بذار (نوشتاری)

چطور Starbucks، استارباکس شد

Pour Your Heart into It
نویسنده: هوارد شولتز
سبکتو
دسته: بیوگرافی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه