میکروکتاب داستان دو شهر (نوشتاری)

بهترین اثر چارلز دیکنز از نظر منتقدان ادبی

A Tale of Two Cities
نویسنده: چارلز دیکنز
سبکتو
دسته: داستان و رمان
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت و ۳۰ دقیقه