میکروکتاب داستان دو شهر

بهترین اثر چارلز دیکنز از نظر منتقدان ادبی

A Tale of Two Cities
نویسنده: چارلز دیکنز
سبکتو
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت و ۳۰ دقیقه