میکروکتاب درساژ

چطور کسب‌وکارمان را به سمت موفقیت رهبری کنیم

Making Horses Drink
نویسنده: الکس هیام
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت