میکروکتاب درساژ (نوشتاری)

چطور کسب‌وکارمان را به سمت موفقیت رهبری کنیم

Making Horses Drink
نویسنده: الکس هیام
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت