میکروکتاب سرود کریسمس

میراث فراموش نشدنی چارلز دیکنز برای مردم جهان

A Christmas Carol
نویسنده: چارلز دیکنز
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه