میکروکتاب مطالعه، سر خط (نوشتاری)

اشتراک تجربه‌ها در میزگرد مجازی کتابخوانی

نویسنده: گروه سبکتو
سبکتو
دسته:
۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲۰ دقیقه