میکروکتاب هنر ظریف بی‌خیالی (نوشتاری)

رویکردی غیرشهودی برای یک زندگی خوب

The Subtle Art of Not Giving a F*ck
نویسنده: مارک منسون
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه