میکروکتاب ۴ ساعت (نوشتاری)

چطور با ۴ ساعت کار در هفته تبدیل به یک ثروتمند شویم

The 4-Hour Workweek
نویسنده: تیموتی فریس
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه