میکروکتاب کار عمیق و درست حسابی (نوشتاری)

قوانینی برای موفقیت متمرکز در دنیای پریشانی

Deep Work
نویسنده: کارل نیوپورت
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۴ ساعت