میکروکتاب قوی سیاه (نوشتاری)

تاثیر بسیار زیاد غیرممکن‌ها روی زندگی

The Black Swan
نویسنده: نسیم نیکولاس طالب
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
۲ ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت و ۴۰ دقیقه