میکروکتاب کسب و کارهای قرن ۲۱ (نوشتاری)

چطور کسب‌وکاری مناسب با عصر تجارت بسازیم

The Business of the 21st Century
نویسنده: رابرت کیوساکی
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت