میکروکتاب پنج قطعه از پازل زندگی (نوشتاری)

راهنمایی شگفت‌انگیز برای ساختن زندگی که دوست دارید

The Five Major Pieces to the Life Puzzle
نویسنده: جیم ران
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه