نانوکتاب چهار میثاق

راهنمای عملی برای آزادی فردی

Four Agreement
نویسنده: دون میگوئیل روئیز
دادبه دادمهر
۲۲ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها