5,000 تومان

میکروکتاب هزار و یک شب (صوتی)

دفتر سوم: حمال و دختران ۱

One Thousand and One Nights
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
یک ساعت و ۱۲ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: یک ساعت
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
5,000 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی