4,800 تومان

میکروکتاب مسیر مایکروسافت (صوتی)

داستان شرکت یک تریلیون دلاری

Microsoft Way
نویسنده: راندال استراس
راوی: مجتبی نظری
یک ساعت
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی