4,800 تومان

میکروکتاب الیور تویست (صوتی)

کودکی در جامعه‌ای بی‌رحم

Oliver Twist
نویسنده: چارلز دیکنز
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
یک ساعت و ۱۵ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی