4,800 تومان

میکروکتاب رومئو و ژولیت (صوتی)

طالع نحس عشقی جاودان

Romeo and Juliet
نویسنده: ویلیام شکسپیر
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
۶۰ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی