4,800 تومان

میکروکتاب عقل و احساس (صوتی)

ماجرایی از عشق و دلشکستگی

Sense and Sensibility
نویسنده: جین آستین
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت و ۳۶ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی