4,800 تومان

میکروکتاب شبح اپرا (صوتی)

اثری ماندگار از گاستون لورو

The Phantom of the Opera
نویسنده: گاستون لورو
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
۵۶ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 1,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی